SERVİSİTLER

Serviksin sekresyonu enfeksiyonlara, patojenlere karşı önemli bir bariyerdir. En sık görülen patojen klamidyalar gonoccoclardır ayrıca genıtal herpes ve hpv enfeskiyonları da serviksi etkileyebilir.

Paylaş