ENJEKTABLE PROGESTİN İÇEREN KONTRASEPTİFLER

Etki mekanizması oral tabletlere benzer, ovulasyon inhibisyonu, servikal mukusun kalınlaşması ve implantasyonun zorlaştırılmasıdır. Depomedroksiprogesteron içeren iğneler her 90 günde bir intramuskular vurulur. Eğer ilk doz adetin ilk 5 gününde vurulursa ek korunma gerektirmez. Emziren anneler rahatlıkla kullanabilir, laktasyonu baskılamaz.Kullanıma kontraendike olduğu durumlar: Gebelik, açıklanamayan uterin kanama, meme kanseri, aktif veya tromboemboli öyküsünün olması, serebrovasküler hastalık ve belirgin karaciğer hastalıklarıdır.

Paylaş